Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce S.A.PIERWSZA FABRYKA LOKOMOTYW W POLSCE
SPÓŁKA AKCYJNA

Statut Spółki został zatwierdzony przez pp. Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra Skarbu w dniu 22 maja 1919 r.

Postanowieniem Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu zatwierdzono Statut uzgodniony z przepisami prawa o Spółkach Akcyjnych (Dz. Ust. 39/28 póz. 383).

Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszów z dnia 30 kwietnia 1931 r. zostały zmienione §§ 7 i 11 Statutu.

Art. 4. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 8.000.000 (osiem milionów) złotych, podzielonych na 80.000 akcji na okaziciela, wartości nominalnej po 100 (sto) złotych, mianowicie na 64.000 akcji zwykłych Nr Nr 1-64000 i 16.000 akcji z ograniczonym prawem głosu Nr Nr 64001-80000.

Art. 6. Każda akcja zwykła daje prawo do jednego głosu, każde zaś dwie akcje z ograniczonym prawem głosu dają prawo do jednego głosu. Akcjonariusze, posiadający tylko jedną akcję z ograniczonym prawem głosu, mogą łączyć się przez pełnomocnictwo celem otrzymania głosu.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 234 73 39