Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego "URSUS"
Obligacja z krótkim terminem realizacji


Obligacja ma wartość nominalną 10.000.000 złotych i jest na okaziciela. Oprocentowanie obligacji wynosi 1% miesięcznie i jest liczone od dnia zakupu obligacji.

Cel emisji:

Uzyskanie środków wspierających rozwój przemysłu ciągnikowego oraz produkcję ciągników rolniczych.
Obligacja niniejsza upoważnia wierzyciela do zakupu jednego ciągnika rolniczego typu C-330M po cenie obowiązującej w dniu odbioru.

Warunki emisji

Plan oprocentowania obligacji

 
Okres oprocentowania
Wysokość odsetek za m-c w zł
za 1 miesiąc
100.000
za 2 miesiąc
101.000
za 3 miesiąc
102.010
 

Uwagi

Obligacja została wykupiona, a świadczenie dodatkowe zrealizowane.
Wielkość emisji tej obligacji wynosiła 4.000 sztuk.


Strony związane z Emitentem

Strona WWW Zakładów Przemysłu Ciągnikowego "URSUS"


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39