Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy
List Zastawny 8%.Wyciąg z Ustawy Towarzystwa

    1. Hipoteką nieruchomości, na które udzielone zostały pożyczki w listach zastawnych.
    2. Całym kapitałem zasobowym i jego majątkiem; nakoniec
    3. wrazie niedostateczności środków zbiorową odpowiedzialnością wszystkich nieruchomości poddanych pod bezpieczeństwo Towarzystwa.

Uwagi:

Na liście znajduje się odbitka stempla o treści następującej:

Na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1932 r. o obniżeniu oprocentowania i przedłużeniu okresów umorzenia wierzytelności długoterminowych, zabezpieczajacych listy zastawne i obligacje, oraz wydanych na podstawie tych wierzytelności listów zastawnych i obligacyj (Dz.U.R.P. Nr 115, poz. 960) oraz rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 6 lutego 1933 r. (Dz.U.R.P. Nr 7, poz.12) oprocentowanie niniejszego listu zastawnego wynosi 5% (pięć) od sta w stosunku rocznym, a okres umorzenia wynosi lat 36.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39