Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Towarzystwo Kredytowe Miasta Łodzi
5% List Zastawny


Wydany na podstawie Ustawy z dnia 20 grudnia 1932 roku (Dz.Ust.R.P. Nr. 115 poz. 950) z okresem umorzenia w ciągu lat 36 od 1-go stycznia 1933 roku.
Za list ten, po jego wylosowaniu, okaziciel otrzyma z kasy Towarzystwa PIĘĆSET ZŁOTYCH
Od sumy tej do końca półrocza, w którem list ten wylosowany zostanie, Towarzystwo wypłaca procent w stosunku 5 rocznie za zwrotem właściwych kuponów.

Łódź, dnia 1 stycznia 1933 roku.

Podpisano: Prezes Dyrekcji Towarzystwa, Prezes Komitetu Nadzorczego, Dyrektor, Główny Buchalter


List ten zapisany został do kontroli hipotecznej
pod Nr 35833 na str. 205.
Łódź, dnia 6 grudnia 1933 roku.
Podpisano: Przewodniczący w Wydziale Hipotecznym, Pisarz Hipoteczny


    1. hipoteką nieruchomości, na które udzielone zostały pożyczki w listach zastawnych;
    2. całym kapitałem zasobowym i jego majątkiem;
    3. zbiorową odpowiedzialnością wszystkich nieruchomości obciążonych pożyczkami Towarzystwa.

Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39