Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Poznańskie Ziemstwo Kredytowe
4,5% List Zastawny


Umarzalny w ciągu okresu amortyzacyjnego do dnia 31 grudnia 1987 roku włącznie

Poznańskie Ziemstwo Kredytowe obowiązuje się wypłacić okazicielowi niniejszego listu zastawnego w swej kasie w Poznaniu lub w bankach, które będą w tym celu przez Poznańskie Ziemstwo Kredytowe wyznaczone, sumę sto (pięć tysięcy) złotych w terminie, w którym ten list zastawny będzie wylosowany do spłaty, oraz opłacać od tej sumy zdołu półrocznie w dniu 1 lipca i w dniu 2 stycznia każdego roku, za zwrotem odpowiedniego kuponu, dołączonego do niniejszego listu zastawnego, odsetki w wysokości cztery i pół w stosunku rocznym, wliczając w to półrocze, w którem ten list zastawny zostanie wylosowany. Wzór niniejszego listu zastawnego został zatwierdzony przez Ministra Skarbu w dniu 10 maja 1935 roku - Nr. D.II7670/3/35-.
Warunki emisji wyszczególnione są na drugiej stronie.

Poznań, dnia 1 lipca 1935 r.


Podpisano: Dyrekcja Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego: Radca Generalny, Prezes, Wiceprezes.

Zapisano do księgi inwentarzowej Nr. I/4.


WARUNKI

    1. na ratach płaconych od pożyczek,
    2. na funduszu rezerwowym Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego,
    3. na hipotekach i ewentualnie nadto innych zapisach, zaintabulowanych na rzecz Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego w księgach wieczystych stowarzyszonych,
    4. na wszelkiej ruchomej i nieruchomej własności Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego,
    5. na ogólnej odpowiedzialności wszystkich stowarzyszonych (dłużników), którzy odpowiadają za wszelkie zobowiązania Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego nietylko obciążoną nieruchomością, ale także osobiście wszelkim swoim innym majątkiem ruchomym i nieruchomym.

Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39