Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Towarzystwo Kredytowe Miasta Kalisza
5% List Zastawny


Kalisz, d. 1 stycznia 1925 roku.

Podpisano: Dyrekcja, Komitet Nadzorczy, Buchalter

UWAGA:
Na dokumencie znajduje się:

1.      odcisk okrągłej pieczęci Urzędu Skarbowego Podatków i Opłat Skarbowych w Kaliszu z godłem państwowym.

2.      stempel:
 „Wolne od opłaty stemplowej
Rozp. Min. Sk. z d. 2. I. 1925 r.
Dz. Ust. R.P.  No. 5 z 1925 r.
Kalisz, d. 30 września 1925 r.
za naczelnika urzędu (podpisano) W. Winiarski”


Wyciąg z Ustawy Towarzystwa

    1. hipoteką nieruchomych majątków, na które udzielono pożyczki w listach zastawnych;
    2. całym zasobowym kapitałem Towarzystwa i innym jego majątkiem;
    3. w razie niedostateczności tych środków, zbiorową odpowiedzialnością wszystkich majątków poddanych pod bezpieczeństwo Towarzystwa. (par. 33)

List Zastawny
zapisany do kontroli hipotecznej
I półrocza 1925 roku
Kalisz, d. 17 listopada roku 1926
Podpisano: Przewodniczący w Wydziale Hipotecznym, Pisarz Hipoteczny
Kontroli hipotecznej No. 8151 str. 141


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39