Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Poznańskie Ziemstwo Kredytowe w Poznaniu
4%-owy list zastawny konwersyjny


 


Poznańskie Ziemstwo Kredytowe poręcza:

1.       że niniejszy list zastawny zabezpieczony jest na majętnościach ziemskich Stowarzyszonych w obrębie Województw: Poznańskiego, Pomorskiego i Śląskiego zapisem w księdze wieczystej na rzecz Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego,

2.      że wobec posiadacza listu konwersyjnego Poznańskie Ziemstwo Kredytowe odpowiada całkowitym majątkiem,

3.      że posiadacz listu zastawnego ma prawo do ostatecznego pokrycia swoich pretensji z hipotek i innych zapisów zaintabulowanych na rzecz Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego w księgach wieczystych Stowarzyszonych,

4.      że wobec Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego odpowiadają Stowarzyszeni obdłużoną majętnością i osobistym majątkiem.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39