Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Akcyjny Bank Hipoteczny
Konwersyjny 4% list hipoteczny


  • na pięćdziesiąt (sto, tysiąc) złotych,
  • wydany na podstawie decyzji Ministerstwa Skarbu z daty Warszawa 21 czerwca 1926 L.D.O.P. 3496/III wskutek przerachowania dawnych pożyczek koronowych.
  • Po wylosowaniu tego listu stosownie do postanowień statutu wypłaci kasa Akcyjnego Banku Hipotecznego, jego OKAZICIELOWI 50 (100, 1000) zł za zwrotem listu hipotecznego z kuponami i talonem. Do tego zaś czasu wypłacać będzie półrocznie 1 maja i 1 listopada każdego roku okazicielowi płatnego kuponu za tegoż zwrotem procenty po 4 od sta w stosunku rocznym.
  • We Lwowie, dnia 1 lipca 1926.
  • Podpisano: Akcyjny Bank Hipoteczny, Rada Nadzorcza, Kasa.
  • Niniejszy list hipoteczny zabezpieczony jest w myśl postanowień statutu. Podpisano: Komisarz Rządowy.

Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39