Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Shlesischer Landschaft in Breslau
(Śląskie Ziemstwo Kredytowe we Wrocławiu)
4,5% list hipotecznyJacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39