Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Wileński Bank Ziemski
4,5% list zastawny


·         na 1000 rubli.

·         wydany w zamian pożyczki zabezpieczonej na nieruchomościach w Guberniach: Wileńskiej, Kowieńskiej, Grodnieńskiej, Mińskiej, Witebskiej, Mogilewskiej i Pskowskiej

·         List ten przynosi dochody w wysokości 4,5% rocznie płatne półrocznie 2 stycznia i 1 lipca, po potrąceniu podatku od kapitałów pieniężnych.

·         Wilno, 1908 r.

·         Emisja 1898 roku. Drugie dziesięciolecie.

·         Podpisano: Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu, Pełnomocnik Ministerstwa Finansów.

 

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39