Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Miasto Stołeczne Warszawa
II-ga 6% Pożyczka Inwestycyjna


 


 

WARUNKI

Wypuszczenia II-ej 6% Pożyczki Inwestycyjnej m. st. Warszawy z 1936 roku

na sumę nominalną złotych w złocie 20.000.000 w dwóch seriach

po 10.000.000 złotych w złocie

 

Par. 1. Na zasadzie uchwały Kolegium Tymczasowego Zarządu Miejskiego w m. st. Warszawie z dnia 27 marca 1936 r., zatwierdzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu pismem z 4 maja 1936 r. Nr. S.G.50/5/3, Zarząd Miejski w m. st. Warszawie wypuszcza II-gą 6% Pożyczkę Inwestycyjną m. st. Warszawy z 1936 r. na sumę nominalną złotych w złocie 20.000.000 w dwóch seriach po 10.000.000 złotych w złocie.

 

Par. 2. Pożyczka zostaje wypuszczona w obligacjach po 100, 500, 1.000 i 10.000 złotych w złocie.

 

Par. 3. Odsetki od pożyczki w wysokości 6% w stosunku rocznym będą płatne w ratach półrocznych z dołu 1 marca i 1 września każdego roku.

 

Par. 4. Pożyczka będzie zamortyzowana w ciągu 25 lat, licząc od daty jej emisji.

 

Par. 5. Amortyzacja nastąpi drogą półrocznych losowań, dokonywanych w dniu 1 czerwca i 1 grudnia każdego roku, zgodnie z poniżej podanym planem losowań. Obligacje będą płatne w trzy miesiące po wylosowaniu.

 

Par. 6. Zarząd Miejski może przystąpić do wzmożonej amortyzacji oraz przedterminowego wykupu obligacyj, w każdym terminie płatności kuponów, przy czym posiadacze winni być o tym zawiadomieni na trzy miesiące przed terminem wyznaczonym dla spłaty obligacyj, drogą ogłoszenia w Monitorze Polskim.

 

Par. 7. Przyrost procentów od obligacyj wylosowanych ustaje w dniu, w którym przypada spłata kapitału tych obligacyj. Jeżeli przy przedstawieniu do zapłaty obligacyj wylosowanych nie będą dołączone wszystkie kupony, których termin płatności następuje po terminie spłaty kapitału tych obligacyj, to suma należna za kupony brakujące potrącona będzie z kapitału wypłacanego.

 

Par. 8. Terminową opłatę za kupony i wylosowane obligacje zabezpiecza się całym majątkiem i wszystkimi dochodami m. st. Warszawy.

 

Par. 9. Obligacje nie przedstawione do zapłaty w ciągu lat 20-tu od dnia ich płatności ulegają przedawnieniu.

 

Par. 10. Obligacje niniejszej pożyczki będą przyjmowane jako kaucje i wadia przy wszelkich umowach z Zarządem Miejskim.

 

Par. 11. Na mocy art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 1925 r. o ulgach podatkowych dla kapitałów (Dz. U. R. P.  Nr. 83, poz. 564) i art. 120 Ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych w brzmieniu obwieszczenia Ministra Skarbu z dnia 7 czerwca 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 404), obligacje niniejszej pożyczki wolne są od podatku od kapitałów i rent oraz opłaty stemplowej.

 

Oprocentowanie 2-ej serii II-ej 6% Pożyczki Inwestycyjnej m. st. Warszawy z 1936 roku

oraz okres amortyzacji biegnie od dnia 1 września 1936 roku

 

 

PLAN LOSOWANIA

OBLIGACYJ 2-ej SERII II-ej POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ M. ST. WARSZAWY Z 1936 ROKU

 

Data losowania

po zł w zł 10.000

po zł w zł 1.000

po zł w zł 500

po zł w zł 100

Na sumę zł w zł

Data losowania

po zł w zł 10.000

po zł w zł 1.000

po zł w zł 500

po zł w zł 100

Na sumę zł w zł

1 grudnia 1936 r.

7

9

15

22

88.700

1 grudnia 1949 r.

13

42

30

42

191.200

1 czerwca 1937 r

7

13

13

18

91.300

1 czerwca 1950 r.

14

37

32

39

196.900

1 grudnia 1937 r.

7

14

17

15

94.000

1 grudnia 1950 r.

14

43

32

39

202.900

1 czerwca 1938 r

7

17

15

24

96.900

1 czerwca 1951 r.

15

38

33

44

208.900

1 grudnia 1938 r.

7

20

16

18

99.800

1 grudnia 1951 r.

15

43

36

42

215.200

1 czerwca 1939 r

7

23

16

18

102.800

1 czerwca 1952 r.

15

50

35

41

221.600

1 grudnia 1939 r.

7

25

17

23

105.800

1 grudnia 1952 r.

16

45

37

48

228.300

1 czerwca 1940 r

7

28

18

21

109.100

1 czerwca 1953 r.

17

42

37

47

235.200

1 grudnia 1940 r.

8

21

18

23

112.300

1 grudnia 1953 r.

17

48

39

47

242.200

1 czerwca 1941 r

8

24

18

26

115.600

1 czerwca 1954 r.

17

54

41

49

249.400

1 grudnia 1941 r.

8

27

20

22

119.200

1 grudnia 1954 r.

18

52

39

55

257.000

1 czerwca 1942 r

9

21

19

22

122.700

1 czerwca 1955 r.

19

48

43

51

264.600

1 grudnia 1942 r.

8

34

19

29

126.400

1 grudnia 1955 r.

19

55

44

56

272.600

1 czerwca 1943 r

9

27

22

22

130.200

1 czerwca 1956 r.

19

63

45

53

280.800

1 grudnia 1943 r.

9

31

20

31

134.100

1 grudnia 1956 r.

21

50

46

62

289.200

1 czerwca 1944 r

10

24

23

26

138.100

1 czerwca 1957 r.

21

58

48

59

297.900

1 grudnia 1944 r.

10

28

23

28

142.300

1 grudnia 1957 r.

21

66

50

58

306.800

1 czerwca 1945 r

10

32

23

30

146.500

1 czerwca 1958 r.

22

65

49

65

316.000

1 grudnia 1945 r.

10

36

24

29

150.900

1 grudnia 1958 r.

23

63

52

65

325.500

1 czerwca 1946 r

11

29

27

30

155.500

1 czerwca 1959 r.

23

71

55

67

335.200

1 grudnia 1946 r.

11

35

23

36

160.100

1 grudnia 1959 r.

25

61

55

69

345.400

1 czerwca 1947 r

12

28

28

29

164.900

1 czerwca 1960 r.

25

70

57

71

355.600

1 grudnia 1947 r.

12

33

27

35

169.900

1 grudnia 1960 r.

26

70

58

74

366.400

1 czerwca 1948 r

12

37

29

35

175.000

1 czerwca 1961 r.

26

80

60

73

377.300

1 grudnia 1948 r.

13

33

27

37

180.200

 

 

 

 

 

 

1 czerwca 1949 r

13

37

30

36

185.600

Razem

700

2000

1600

2000

10.000.000

 

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39