Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy
4,5% List Zastawny.Wyciąg z Ustawy Towarzystwa

    1. Hipoteką nieruchomości, na które udzielone zostały pożyczki w listach zastawnych.
    2. Całym kapitałem zasobowym i jego majątkiem; nakoniec
    3. wrazie niedostateczności środków zbiorową odpowiedzialnością wszystkich nieruchomości poddanych pod bezpieczeństwo Towarzystwa.

Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39