Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Schlesische Landeskreditanstalt in Breslau
(Śląskie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie we Wrocławiu)
4% List Zastawny


·         na 100 (500, 1000) marek Rzeszy

·         Śląskie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie we Wrocławiu jest winne posiadaczowi niniejszego listu zastawnego na podstawie Ustawy o listach zastawnych i pokrewnych pożyczkach publiczno-prawnych z 21 grudnia 1927 roku (RGBI.I.S.492)  oraz gwarancji ustanowionych w Statucie kwotę sto (pięćset, tysiąc) marek Rzeszy i zobowiązuje się wypłacać procent w wysokości 4 od sta, półrocznie w dniach 1 kwietnia i 1 października każdego roku.

·         Wrocław, 1 października 1940

·         Podpisano: Śląskie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39