Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Berghutte Konzerns
4% Teilschuldverschreibung


·         Wspólna pożyczka 1943 roku Berg- und Huttenwerks-Gesellschaft, Teschen O.-S. (Zakłady Górniczo-Hutnicze, Cieszyn), Berg- und Huttenwerks-Gesellschaft Karwin-Trzynietz A.G., Teschen O.-S. (Zakłady Górniczo-Hutnicze Karwina-Trzyniec, Cieszyn), Konigs- und Bismarckhutte A.G., Konigshutte-Bismarck O.-S. (Huta Królewska, Chorzów), Oberschlesische Maschinen- und Waggonfabrik A.G., Kattowitz (Górnośląska Fabryka Maszyn i Wagonów, Katowice)

·         4% zabezpieczona hipotecznie pożyczka na kwotę 70.000.000 marek, podzielona na:
56.000 obligacji po 1000 RM, Nr. 00.001 – 56.000
28.000 obligacji po   500 RM, Nr. 56.001 – 84.000

·         1000 (tysiąc) marek Rzeszy

·         Cieszyn, Katowice, Chorzów, w czerwcu 1943 roku

·         Podpisano: Berghutte Ber- und Huttenweks Gesellschaft, Teschen, Berg- und Huttenwerks-Gesellschaft Karwin-Trzynietz A.G., Konigs- und Bismarckhutte A.G., OSMAG Oberschlesische Maschinen- und Waggonfabrik A.G.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39