Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Towarzystwo Kolei Dęblińsko-Dąbrowskiej
4,5% Obligacja


·        z gwarancyą bezwarunkową Rządu Cesarsko-Rossyjskiego

·        w ogólnej summie nominalnej 16.566.000 rub. met = 66.264.000 franków = 54.071.424 M. = 31.276.608 Guld. holl. = 2.650.560 F. St., podzielona na 132.528 Obligacyj, każda na 125 rub. met. = 500 Frank. = 408 M. = 236 Guld. holl. = 20 F. St. i wypuszczona w sztukach po 1 i 5 Obligacyj brzmiących na okaziciela

·        Obligacyja na sto dwadzieścia pięć rubli metalicznych = 500 Frank. = 408 M. = 236 Guld. holl. = 20 F. St.

·        Pożyczka zabezpieczoną jest zarówno na dochodach jak i na całej własności Towarzystwa drogi żelaznej Iwanogrodzko-Dąbrowskiej, a oprócz tego ma zapewnioną bezwarunkową gwarancyę Rządu Cesarsko-Rossyjskiego, w myśl NAJWYŻEJ zatwierdzonej w dniu 10/22 lipca 1881 r. Ustawy Towarzystwa.

·        Obligacye przynoszą 4,5 % rocznie procentu, płatnego w ratach półrocznych 19 czerwca/1 lipca i 21/grudnia/2 stycznia za odpowiedniemi kuponami.

·        Umorzenie będzie dokonywane przez losowanie i rozpocznie się z otwarciem prawidłowego ruchu na całej linii a w ciągu lat 50-ciu będzie ukończone. Na ten cel przeznacza się rocznie 0,56% od nominalnej summy całej pożyczki i nadto procenta od obligacyj już umorzonych. Po otwarciu prawidłowego ruchu na całej linii odbędzie się corocznie w dniu 21 grudnia/2 stycznia w siedlisku Rady Zarządzającej Towarzystwa w Warszawie losowanie, w którem ciągnione będą serye obejmujące po pięć kolejno po sobie następujących numerów. Obligacye wylosowane, za zwrotem oryginałów wraz z należnemi do takowych, a niepłatnemi jeszcze kuponami i odcinkiem, w dacie następującej po losowaniu wypłaty kuponów, w wartości imiennej spłacone będą.

·        Wypłata kuponów i umorzonych obligacyj, w wysokościach odpowiednich wskazanym na obligacyach stosunkom walut uskutecznioną będzie według wyboru posiadacza: w Rublach met. w WARSZAWIE w kassie Towarzystwa, lub w PETERSBURGU w Banku Handlowym Międzynarodowym Petersburskim i w Banku Russkim dla handlu zagranicznego; we Frankach w PARYŻU u pp. Vernes et Co; w BRUKSELI u pp. Brugmann  fils; w Markach w BERLINIE u pp. Mendelssohn et Co, w Banku Niemieckim (Deutche Bank) i w Zarządzie Towarzystwa Dyskontowego (Disconto-Gesellschaft); w Guldenach hollenderskich w AMSTERDAMIE u pp. Lippman Rosenthal et Co; w Funtach szterlingach w Londynie w Banku Russkim dla handlu zagranicznego (Russian Bank for foreign trade).

·        Warszawa, dnia 21 Grudnia 1881 / 2 Stycznia 1882.

·        Podpisano: Zarząd Towarzystwa Drogi Żelaznej Iwanogrodzko-Dąbrowskiej.

 

Wyciąg z Ustawy Towarzystwa drogi Żelaznej Iwanogrodzko-Dąbrowskiej NAJWYŻEJ zatwierdzonej w dniu 10/22 Lipca 1881 r.

            Nominalny kapitał zakładowy Towarzystwa ustanawia się na 24.849.000 Rubli metalicznych. Kapitał ten powstaje za pomocą wypuszczenia przez Towarzystwo:

a)     poręczonych przez Rząd akcyj w wysokości 1/3 części kapitału czyli 8. 283.000 Rubli,

b)     poręczonych przez Rząd obligacyj w wysokości 2/3 części kapitału czyli 16.566.000 Rubli (par. 33)

Rząd udziela zupełne poręczenie dochodu od całego kapitału obligacyjnego, od chwili wypuszczenia obligacyj, do czasu otwarcia ruchu na wszystkich trzech oddziałach drogi, w wysokości 4,5%, od dnia zaś otwarcia prawidłowego ruchu na wszystkich oddziałach drogi w wysokości 4,5% procentu i 0,56% na amortyzację w ciągu lat 50 (par. 37)

Warunki emisyi i wzory obligacyj Towarzystwa zatwierdza Minister Skarbu. Nominalna wartość obligacyj może być wyrażona w Rublach metalicznych, lub też w monecie zagranicznej, licząc 500 Franków, 408 Marek, 236 Guldenów hollenderskich i 20 Funtów szterlingów za 125 Rubli metalicznych. Spłata procentów i umorzenie obligacyj, dokonywa się przez Towarzystwo odpowiednio do warunków emissyi (par. 40)

W tych latach, w których dochód czysty Towarzystwa nie wystarczy na opłatę poręczonych przez Rząd procentów i umorzenia obligacyj Towarzystwa, brakujące na ten cel summy wypłacane będą ze Skarbu na 15 dni przed terminem opłaty procentów i umorzenia (par. 45).


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39