Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Towarzystwo Kredytowe Miasta Łodzi
5% List Zastawny serji IX


 


 

Wyciąg z ustawy Towarzystwa

Regularna wypłata przez Towarzystwo procentów od listów zastawnych i wycofanie tych ostatnich z obiegu w terminach oznaczonych zabezpieczone są względem właścicieli listów zastawnych:

    1. hypoteką nieruchomości, na które udzielone zostały pożyczki w listach zastawnych;
    2. całym kapitałem zasobowym i jego majątkiem, nakoniec;
    3. w razie niedostateczności tych środków - zbiorową odpowiedzialnością wszystkich nieruchomości, poddanych pod bezpieczeństwo Towarzystwa.

Listy zastawne, jako bezimienne, przechodzą z rąk do rąk przez proste wydanie.

Nieprzedstawione do odbioru przypadających wypłat kupony po upływie lat dziesięciu, a wylosowane listy zastawne po upływie lat trzydziestu od terminu, w którym płatnemi się stały, tracą swoją wartość, a przypadający za nie kapitał przechodzi na własność Towarzystwa.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 234 73 39