Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Towarzystwo Kredytowa Miasta Lublina
10% List Zastawny
(serji bezterminowej)


 

 


 

Wyciąg z zatwierdzonej przez p. Ministra Finansów

w dniu 25 czerwca 1885  Ustawy Towarzystwa Kredytowego Miasta Lublina

 

            Par. 33. Regularna wypłata przez Towarzystwo procentów od listów zastawnych i wycofanie tych ostatnich z obiegu w terminach oznaczonych zabezpieczone są: 1) hipoteką nieruchomości, na które udzielone zostały pożyczki w listach zastawnych; 2) całym kapitałem zasobowym Towarzystwa i jego majątkiem; 3) w razie niedostateczności tych środków – zbiorową odpowiedzialnością wszystkich nieruchomości, poddanych pod bezpieczeństwo Towarzystwa.

 

            Par. 39. Listy zastawne, jako bezimienne, przechodzą z rąk do rąk przez proste wydanie.

 

            Par. 43. Dyrekcja nie przyjmuje  żadnych zapowiedzeń o zagubieniu lub utracie listów zastawnych albo kuponów.

 

            Par. 46. Nieprzedstawione do odbioru przypadających wypłat kupony po upływie lat dziesięciu, a wylosowane listy zastawne po upływie lat trzydziestu od terminu, w którym płatnemi się stały, tracą swoją wartość, przypadający zaś za nie kapitał przechodzi na korzyść Towarzystwa.

 

            Par. 47. Listy zastawne Towarzystwa mogą być przyjmowane na kaucje przy przedsiębiorstwach i dostawach rządowych w takiej cenie, jaka w przyszłości przez Ministra Skarbu oznaczoną zostanie. Na zastaw ich udzielane będą pożyczki przez instytucje rządowe na podstawie ustaw tychże instytucji.

 

            Par. 48. Za podrabianie listów zastawnych i kuponów Towarzystwa winni ulegają karom, przepisanym za podrabianie papierów Państwa.

 


 

Termina zapłaty kuponów i listów wylosowanych: 1 lipca i 1 stycznia każdego roku.

 

10% List zastawny Serji bezterminowej zapisany do kontroli hipotecznej w Lublinie, d. 6 sierpnia 1927 roku.

Kontroli hipotecznej numer 28166, str. 116

Podpisano: Przewodniczący w Wydziale Hipotecznym, Pisarz Wydziału Hipotecznego.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39