Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Towarzystwo Kredytowe Miejskie w Warszawie
5% List Zastawny


 


 

Wyciąg ze statutu Towarzystwa

 

Terminowa wypłata odsetek od listów zastawnych i należności za wylosowane listy jest zabezpieczona:

1)     wierzytelnościami hipotecznymi Towarzystwa z tytułu udzielonych pożyczek;

2)     funduszem rezerwowym;

3)     całym pozostałym majątkiem Towarzystwa;

4)     wreszcie, gdyby powyższe środki okazały się niewystarczające – odpowiedzialnością zbiorową wszystkich nieruchomości, obciążonych pożyczkami Towarzystwa, proporcjonalnie do niespłaconych części pożyczek.

 

Listy zastawne Towarzystwo umarza w każdym półroczu na sumę nominalną, nie niższą od przypadającej do umorzenia według planu amortyzacji wszystkich pożyczek, udzielonych w listach zastawnych danej emisji.

 

      Losowanie listów zastawnych odbywa się na 2 miesiące przed każdym terminem płatności kuponów. Wstęp na salę w czasie losowania dozwolony jest dla wszystkich.

 

      Towarzystwo ma prawo dyskontowania listów zastawnych i kuponów bieżącego półrocza.

 

      Posiadacza listu zastawnego lub kuponu uważa się za właściciela.

 

      Listy zastawne Towarzystwa mają wszelkie prawa papierów pupilarnych.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39