Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Piotrkowskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie
8% List Zastawny


Piotrków, dnia 1 Stycznia 1927 roku.

Podpisano: Prezes Dyrekcji Towarzystwa, Prezes Komitetu Nadzorczego, Dyrektor, Buchalter


Wyciąg zatwierdzonej w dniu 11 października 1895 roku Ustawy Towarzystwa Kredytowego m. Piotrkowa

    1. hipoteką nieruchomości, na które udzielone zostały pożyczki w listach zastawnych;
    2. całym kapitałem zasobowym Towarzystwa i jego majątkiem;
    3. w razie niedostateczności tych środków, zbiorową odpowiedzialnością wszystkich nieruchomości poddanych pod bezpieczeństwo Towarzystwa.

8% List Zastawny
zapisany do kontroli pod Nr. 4137
w m. Piotrkowie, d. 30 Września 1929 r.
Podpisano: Przewodniczący w Wydziale Hipotecznym, Pisarz Hipoteczny


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39