Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Towarzystwo Kredytowe m. Częstochowy
8% list zastawny


·         List zastawny Towarzystwa Kredytowego miasta Częstochowy

·         na złotych pięćset (tysiąc, trzy tysiące) wystawiony przez Towarzystwo Kredytowe m. Częstochowy na zasadzie Ustawy zatwierdzonej w dniu 22 Czerwca 1898 roku

·         Za list ten po wyciągnięciu jego numeru z koła w jednem z półrocznych losowań, okaziciel otrzyma złotych pięćset (tysiąc, trzy tysiące)

·         Do listu tego należą kupony, oznaczone tym samym numerem, na półroczne procenta w stosunku 8% na rok.

·         Częstochowa, dnia 3 lipca 1930 r.

·         Podpisano: Prezes Dyrekcji Towarzystwa, Prezes Komitetu Nadzorczego, Dyrektor, Buchalter.


Wyciąg z Ustawy Towarzystwa Kredytowego miasta Częstochowy, zatwierdzonej w dniu 22 czerwca 1898 r.

    1. hipoteką nieruchomości, na które udzielone zostały pożyczki w listach zastawnych;
    2. całym kapitałem zasobowym Towarzystwa i jego majątkiem;
    3. w razie niedostateczności tych środków, zbiorową odpowiedzialnością wszystkich nieruchomości poddanych pod bezpieczeństwo Towarzystwa. (par. 34)

8% List Zastawny
zapisany do kontroli pod Nr. 5310
w m. Częstochowie, d. 4 Lipca 1930 r.
Podpisano: Przewodniczący w Wydziale Hipotecznym, Pisarz Hipoteczny


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39