Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Shlesischer Landschaft in Breslau
(Śląskie Ziemstwo Kredytowe we Wrocławiu)
4% list hipoteczny


·         emisja 4

·         100 (200, 500, 1000) Marek Rzeszy

·         Śląskie Ziemstwo Kredytowe jest winne posiadaczowi niniejszego listu zastawnego sto (dwieście, pięćset, tysiąc) marek Rzeszy.

·         List zastawny jest oprocentowany w wysokości 4,5 od sta rocznie. Odsetki są płatne półrocznie każdego 2 stycznia i 1 lipca.

·         Wrocław, 21 października 1940 r.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39