Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Towarzystwo Kredytowe Ziemskie we Lwowie
4% list zastawny konwersyjny


·         Ser. V (IV)

·         na sto (100) (pięćset (500)) złotych, od których płaci się rocznie po 4 od sta.

·         Po uskutecznionem według statutu wylosowaniu, albo zastrzeżonem Towarzystwu wypowiedzeniu, w każdym razie zaś po upływie 56 lat od dnia dzisiejszego licząc, wypłaci Kasa Towarzystwa kredytowego ziemskiego we Lwowie OKAZICIELOWI 100 (500) złotych za zwróceniem niniejszego listu zastawnego, procenty zaś wypłacać będzie półrocznie ostatniego czerwca i ostatniego grudnia każdego roku okazicielowi właściwego kuponu za oddaniem onegoż

·         Niniejszy list zastawny wydano wskutek dekretu Ministerstwa Skarbu do L. DOP. 10215/III z r. 1925 a na podstawie uchwały Dyrekcji Towarzystwa kredytowego ziemskiego we Lwowie do L. 10833 z r. 1925 pod kontrolą i statutową gwarancją tabularnych właścicieli dóbr ziemskich.

·         Lwów, dnia 1 stycznia 1925

·         Podpisano: Za Towarzystwo Kredytowe Ziemskie we Lwowie – Prezes Dyrekcji, Dyrektor.

·         Niniejszy list zastawny wydano na podstawie statutem wymaganego zabezpieczenia hipotecznego. Lwów, dnia 1 stycznia 1925 r.

·         Podpisano: Prezes Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39