Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

FELDMUHLE, Papier- und Zellstoffwerke AG zu Stettin-Odermunde
(FELDMUHLE, Zakłady Papierniczo-Celulozowe Szczecin-Skolwin S.A.)
5% pożyczka hipotecznaJacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39