Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

Towarzystwo Kredytowe Przemysłu Polskiego
8% List Zastawny


 


WYCIĄG ZE STATUTU

T-WA KREDYTOWEGO PRZEMYSŁU POLSKIEGO

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 234 73 39