Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Państwowych

Obligacja Serji III Premjowej Pożyczki Dolarowej

Wartości 5 dolarów
Stanów Zjednoczonych Ameryki
czyli złotych 44,57


Warunki emisji


Plan losowania premij serji III Premjowej Pożyczki Dolarowej.

W kazdym roku trwania pożyczki co dwa miesiące w dniach 1 stycznia, 1 marca, 1 maja, 1 lipca, 1 września i 1 listopada wylosowuje się następujące premje:

 
+-----------+------------------------------------+--------+---------+
|   Data    |      Ilość premij po dolarów       | Ogólna |  Ogólna |
| losowania +------------------------------------+ ilosć  |  suma   |
|           |40000|12000|8000|3000|1000| 500| 100| premij |  premij |
+-----------+-----+-----+----+----+----+----+----+--------+---------+ 
|1 stycznia |  -  |  1  |  - |  2 |  7 | 10 | 75 |   95   |  37.500 |
|1 marca    |  1  |  -  |  1 |  3 |  5 | 10 | 80 |  100   |  75.000 |
|1 maja     |  -  |  1  |  - |  2 |  7 | 10 | 75 |   95   |  37.500 |
|1 lipca    |  -  |  1  |  - |  2 |  7 | 10 | 75 |   95   |  37.500 |
|1 wrzesnia |  1  |  -  |  1 |  3 |  5 | 10 | 80 |  100   |  75.000 |
|1 listopada|  -  |  1  |  - |  2 |  7 | 10 | 75 |   95   |  37.500 |
+-----------+-----+-----+----+----+----+----+----+--------+---------+
|   Rocznie |  2  |  4  |  2 | 14 | 38 | 60 | 460|  580   | 300.000 |
+-----------+-----+-----+----+----+----+----+----+--------+---------+

Pierwsze losowanie premij odbędzie sie w dniu 1 marca 1931 r., ostatnie zaś w dniu 1 stycznia 1941 r., o ile nie nastąpi wcześniejsza spłata pożyczki.
Losowanie, przypadające w święto lub niedzielę, przenosi się na następny dzień powszedni.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39