Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Państwowych

5% Państwowa Pożyczka Konwersyjna z roku 1924


Pożyczka ta została wyemitowana na mocy rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 17 marca 1924 r. Była ona wynikiem przeprowadzenia przez Władysława Grabskiego reformy pieniężnej i wprowadzenia złotego jako obowiązującej waluty polskiej. Pożyczką tą dokonano konwersji zobowiązań Skarbu Państwa wobec posiadaczy obligacji 5% Długoterminowej i Krótkoterminowej Pożyczki Państwowej 1920 r., 4% Państwowej Pożyczki Premjowej z 1920 roku oraz wcześniejszych Asygnat Skarbu Polskiego z 1918 r.
Pożyczka ta miała swoją drugą transzę o wyższych nominałach wyemitowaną 1 września 1926 roku.
Obligacje miały być wykupione do 2 stycznia 1945 roku.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39