Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Państwowych

Obligacja 6% Pożyczki Narodowej

Świadectwo tymczasowe Pożyczki NarodowejObligacje 6% Pozyczki Narodowej korzystają z następujących przywilejów:

  1. zwolnione są od wszelkich podatków i danin państwowych oraz samorządowych; zwolnienie to dotyczy również przychodów z obligacyj;
  2. nie ulegają żadnemu zajęciu, nie wyłączając zajęcia z tytułu należności publiczno-prawnych; wyłączenie to datyczy również kuponów od obligacyj;
  3. przyjmowane są według ich wartości imiennej przez wszystkie kasy urzędów skarbowych na spłatę należności z tytułu podatków od spadków i darowizn;
  4. mają wszelkie prawa papierów pupilarnych i moga być używane do lokowania kapitałów osób, pozostających pod opieką i kuratelą, jako też kapitałów fundacyjnych, kościelnych, korporacyj publicznych, kaucyj cywilnych i wojskowych oraz depozytów.

Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39