Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Państwowych

Premiowa Pożyczka Odbudowy Kraju 1946 r.

Obligacja wartości imiennej 2000 złotych


1/4 część obligacji wartości imiennej 2000 złotych


wypuszczonej na podstawie dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. (Dz.U.R.P. z 1946 r. Nr. 2, poz. 11) i rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 16 lutego 1946 r. (Dz.U.R.P. Nr.7, poz. 63).


TABELA PREMIJ

Na każde pełne 500 milionów złotych pożyczki przypadają następujące premie w każdym półrocznym losowaniu premiowym:

 
+------------+--------------------------------------------+
|            |           I l o ś ć      p r e m i j       |
|  Wysokość  +--------------+--------------+--------------+
|   jednej   |  w okresie   |  w okresie   |  w okresie   |
|   premii   |  15/X.1946-  |  15/X.1949-  |  15/X.1959-  |
|            |  15/IV.1949  |  15/IV.1959  |  15/IV.1969  |
+------------+--------------+--------------+--------------+
| zł 500.000 |       1      |       1      |       1      |
| zł 200.000 |       2      |       1      |       2      |
| zł 100.000 |       3      |       4      |       3      |
| zł  50.000 |      44      |      44      |      39      |
| zł  10.000 |     300      |     150      |     205      |
| zł   4.000 |     900      |     800      |     800      |
+------------+--------------+--------------+--------------+

Losowania obligacyj odbywać się będą w dniach 15 kwietnia i 15 października.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39