Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Państwowych

Obligacja
4,5% Wewnętrznej Pożyczki Państwowej 1937 r.


Warszawa, dnia 1 czerwca 1937 r.

Podpisano: Minister Skarbu, Dyrektor Departamentu Obrotu Pieniężnego.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39