Wirtualne Muzeum Papiersw Wartociowych
Dzia3 Polskich Obligacji Paqstwowych

Obligacja
4% Pożyczki Konsolidacyjnej

 


Warszawa, dnia 15 maja 1936 r.

Podpisano: Minister Skarbu, Dyrektor Departamentu Obrotu Pieniężnego.

 


 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39