Wirtualne Muzeum Papiersw Wartociowych
Dzia3 Polskich Obligacji Paqstwowych

Obligacja II serji 3% Państwowej Renty Ziemskiej


·         wartości imiennej sto (pięćset, tysiąc, pięć tysięcy) złotych w złocie.

·         II serja 3% państwowej renty ziemskiej wypuszczona jest na mocy ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. (Dz. U. R. P. z 1926r. Nr. 1, poz. 1) oraz rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 9 maja 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. 42, poz. 310).

·         Umorzenie renty nastąpi do dnia 1 grudnia 1995 r. w drodze losowania lub skupu z wolnej ręki zgodnie z planem umorzenia, podanym na stronie odwrotnej obligacji niniejszej.

·         Obligacja niniejsza do czasu wylosowania jej do umorzenia przynosi odsetki w wysokości 3 od sta w stosunku rocznym, płatne za zwrotem odpowiednich kuponów.

·         Wykup obligacji niniejszej oraz wypłata odsetek uskuteczniane będą w złotych według równowartości 900/5332 grama czystego złota za 1 złotego w złocie zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 855) i art. 36 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 59, poz. 509).

·         Obligacje renty ulegają przedawnieniu po upływie lat 30 od dnia wylosowania obligacyj do umorzenia. Kupony od obligacyj ulegają przedawnieniu po upływie lat 5 od dnia ich płatności.

·         Warszawa, 1 czerwca 1936 r.

·         Podpisano: Minister Skarbu (E. Kwiatkowski), Minister Rolnictwa i Reform Rolnych.

 


·        Obligacja niniejsza oraz kupony od niej płatne są w terminach ich płatności w kasach urzędów skarbowych, w Państwowym Banku Rolnym, Banku Gospodarstwa Krajowego, Pocztowej Kasie Oszczędności i ich oddziałach.

·        Obligacja niniejsza ma wszelkie prawa papierów pupilarnych i może być używana do lokowania kapitałów osób pozostających pod opieką i kuratelą, jako też kapitałów fundacyjnych, kościelnych, korporacyj publicznych, kaucyj cywilnych i wojskowych.

 

PLAN UMORZENIA
II-ej serji 3% PAŃSTWOWEJ RENTY ZIEMSKIEJ dla sumy 75.000.000 złotych.

L.p. raty

Termin
płatności

Spłata
kapitału

Pozostało do umorz.

L.p. raty

Termin
płatności

Spłata
kapitału

Pozostało do umorz.

1

1 grud. 1936

75.000

74.925.000

31

1 grud. 1966

1.139.100

52.659.200

2

            1937

157.500

74.767.500

32

           1967

1.172.700

51.486.500

3

            1938

240.000

74.527.500

33

            1968

1.207.200

50.279.300

4

            1939

330.000

74.197.500

34

            1969

1.242.800

49.036.500

5

            1940

390.000

73.807.500

35

            1970

1.279.200

47.757.300

6

            1941

555.900

73.251.600

36

            1971

1.317.100

46.440.200

7

            1942

571.800

72.679.800

37

            1972

1.355.700

45.084.500

8

            1943

588.600

72.091.200

38

            1973

1.395.800

43.688.700

9

            1944

605.200

71.486.000

38

            1974

1.437.100

42.251.600

10

            1945

623.000

70.863.000

40

            1975

1.479.500

40.772.100

11

            1946

640.800

70.222.200

41

            1976

1.523.200

39.248.900

12

            1947

659.500

69.562.700

42

            1977

1.568.100

37.680.800

13

            1948

678.500

68.884.200

43

            1978

1.614.600

36.066.200

14

            1949

698.200

68.186.000

44

            1979

1.662.300

34.403.900

15

            1950

718.500

67.467.500

45

            1980

1.711.500

32.692.400

16

            1951

739.200

66.728.300

46

            1981

1.762.100

30.930.300

17

            1952

761.000

65.967.300

47

            1982

1.814.400

29.115.900

18

            1953

782.800

65.184.500

48

            1983

1.868.100

27.247.800

19

            1954

806.000

64.378.500

49

            1984

1.923.300

25.324.500

20

            1955

829.200

63.549.300

50

            1985

1.980.600

23.343.900

21

            1956

853.500

62.695.800

51

            1986

2.039.100

21.304.800

22

            1957

878.400

61.817.400

52

            1987

2.099.700

19.205.100

23

            1958

904.200

60.913.200

53

            1988

2.161.900

17.043.200

24

            1959

930.400

59.982.800

54

            1989

2.225.300

14.817.900

25

            1960

957.800

59.025.000

55

            1990

2.292.200

12.525.700

26

            1961

985.800

58.039.200

56

            1991

2.360.500

10.165.200

27

            1962

1.014.600

57.024.600

57

            1992

2.430.300

7.734.900

28

            1963

1.044.400

55.980.200

58

            1993

2.503.900

5.231.000

29

            1964

1.075.100

54.905.100

59

            1994

2.577.000

2.654.000

30

            1965

1.106.800

53.798.300

60

            1995

  2.654.000
75.000.000

-

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39