Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Państwowych

Obligacja 5% Konwersyjnej Pożyczki Kolejowej z roku 1926


 


Warunki 5% Konwersyjnej
Pożyczki Kolejowej z r. 1926

wypuszczonej na podstawie par. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej  z dnia 27 grudnia 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań Skarbu Państwa Austriackiego i Węgierskiego, tudzież zobowiązań funduszu krajowego galicyjskiego, które ciążą na Skarbie Państwa Polskiego (Dz. U. R. P. Nr. 115 poz. 1028) oraz na podstawie par. 1, 2, i 3 rozporządzenia Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych, Sprawiedliwości i Kolei z dnia 18 sierpnia 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 89 poz. 509)

 

1.      5% Konwersyjna Pożyczka Kolejowa z r. 1926 zostaje wypuszczona w celu wymiany obligacyj kolejowych, zabezpieczonych na kolejach państwowych w b. dzielnicy austriackiej lub powstałych z wykupu tych kolei, do wysokości 50.000.000 złotych.

2.      Pożyczka ta jest zabezpieczona na kolejach państwowych Dyrekcyj Krakowskiej, Lwowskiej i Stanisławowskiej.

3.      Obligacje 5% Konwersyjnej Pożyczki Kolejowej z r. 1926 są wypuszczone w odcinkach po 2, 5, 10, 30, 120, 600, 1200 złotych. Odcinki po 2 i 5 złotych, przedstawione w odpowiedniej ilości na sumy nominalne, podzielne przez 10, są na żądanie posiadaczy wymieniane w każdej chwili przez Urząd Pożyczek Państwowych na odcinki po 10 złotych i wyżej.

4.      Umorzenie obligacyj 5% Konwersyjnej Pożyczki Kolejowej z r. 1926 będzie się odbywało w ciągu 40 lat dwa razy do roku, w dniach 2 stycznia i 1 lipca, poczynając od dnia 1 lipca 1927 r. zgodnie z planem umorzenia, ogłoszonym w Dzienniku Ustaw R. P. Nr. 89 poz. 509 ex. 1926.

5.      Oprocentowanie obligacyj wynosi 5% rocznie.
Kupony od obligacyj płatne są w złotych co pół roku w dniu 2 stycznia i 1 lipca każdego roku, poczynając od 1 lipca 1927 r.
Kupony są wolne od podatku z kapitałów i rent.

6.      Obligacje są opatrzone w dodatkowy kupon, płatny dnia 2 stycznia 1927 r., obejmujący oprocentowanie podlegających wymianie obligacyj kolejowych za czas od dnia 1 lipca 1925 r. do dnia 31 grudnia 1926 r. w wysokości 5% w stosunku rocznym.

7.      Obligacje wylosowane przedawniają się z upływem 30 lat, kupony z upływem lat 5 od dnia ich płatności.

8.      Obligacje wylosowane oraz kupony zapadłe będą opłacane przez Centralną Kasę Państwową, Kasy Skarbowe, Bank Polski i jego oddziały oraz Pocztową Kasę Oszczędności.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39