Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Państwowych

5% Bilet Skarbowy, Serja III


 


Odsetki od niniejszego biletu skarbowego są wypłacane w stosunku 5% rocznie z góry, przez potrącenie przy sprzedaży (dyskonto).

Suma ustalona przez potrącenie od sumy imiennej niniejszego biletu odsetek w stosunku 5% rocznie od dnia bieżącego do dn. 1 lutego 1923 r., określa jego wartość dzienną; według tej wartości dziennej niniejszy bilet skarbowy jest na żądanie przedterminowo wykupywany i przyjmowany przy wpłatach przez Centralną Kasę Państwową, Kasy Skarbowe oraz oddziały Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, bez pobierania za te czynności żadnych opłat ani prowizji; wszystkie urzędy i instytucje państwowe przyjmują niniejszy bilet skarbowy jako kaucję oraz jako wadjum według wartości imiennej, we wszystkich wypadkach, w których prawo przewiduje składanie kaucji i wadjów.

            Oddziały Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej przyjmują niniejszy bilet skarbowy do depozytu bezpłatnie.

            Niniejszy bilet skarbowy ma wszystkie prawa papierów wartościowych posiadających bezpieczeństwo pupilarne, i może być używany do lokaty kapitałów osób pozostających pod opieką i kuratelą, jakoteż kapitałów fundacyjnych, kościelnych, kaucji cywilnych i wojskowych, depozytów, oraz dla konwersji innych papierów pupilarnych.

            Bilet niniejszy jest ważny w ciągu lat 10, począwszy od dnia płatności, poczem ulega umorzeniu i przestaje być opłacany.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39