Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Państwowych

7%-wa Pożyczka Stabilizacyjna 1927 r.


·        Republic of Poland, Rzeczpospolita Polska

·        W zamian za otrzymaną równowartość zobowiązuje się Rzeczpospolita Polska (zwana dalej Rzeczpospolitą) wypłacić okazicielowi lub jeśli zarejestrowana – zarejestrowanemu właścicielowi, dnia 15 października 1947 roku lub wcześniej jeśli pożyczka zostanie całkowicie umorzona, kwotę STO DOLARÓW oraz dodatkowo premię w wysokości 3% tej kwoty, a także wypłacać odsetki od kapitału począwszy od 15 października 1927, w wysokości 7% na rok, półrocznie w dniach 15 kwietnia i 15 października każdego roku, aż do chwili wykupu kapitału i premii, jednakże za okazaniem i zwrotem zapadłych kuponów.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39