Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Państwowych

3%-wa Pożyczka Stabilizacyjna 1937 r.


·        Republic of Poland, Rzeczpospolita Polska

·        W zamian za otrzymaną równowartość zobowiązuje się Rzeczpospolita Polska (zwana dalej Rzeczpospolitą) wypłacić okazicielowi tej obligacji dnia 1 października 1956 roku (przed tą datą pożyczka zostanie całkowicie umorzona), kwotę STO DOLARÓW oraz wypłacać odsetki od kapitału począwszy od 15 kwietnia 1937, w wysokości trzech procent (3%) na rok, rocznie w dniu 15 kwietnia każdego roku, aż do chwili wykupu kapitału i premii, jednakże za okazaniem i zwrotem zapadłych kuponów.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39