Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Państwowych

Asygnata Ministerstwa Skarbu 1939 r.


·        Asygnata na 20 (50) złotych.

·        Kasa każdego Urzędu Skarbowego wypłaci okazicielowi tej asygnaty, za jej zwrotem dwadzieścia (pięćdziesiąt) złotych.

·        Asygnata niezaopatrzona w datę wydania, podpis i pieczęć władzy wydającej, jest nieważna.

·        Podrabianie lub przerabianie asygnat, puszczanie w podrabianych lub przerabianych asygnat, jakoteż usiłowanie dokonania tych czynności podlega karze więzienia.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39