Wirtualne Muzeum Papiersw Wartociowych
Dzia3 Polskich Obligacji Paqstwowych

Ogólna Pożyczka Narodowa 1863 r.


·        Rząd Narodowy

·        Obligacja tymczasowa Ogólnej Pożyczki Narodowej

·        Serja I-sza

·        Okaziciel niniejszego wniósł do Kassy Głównej Narodowej Summę Złotych Polskich Sto.

·        Obligacja tymczasowa zamienioną zostanie na Obligację właściwą, przynoszącą procent w stosunku rocznym opatrzoną kuponami, talonem i podpisami Członków Komissji długu Narodowego.

·        Procent liczonym będzie od dnia zrealizowania niniejszej Obligacji.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39