Wirtualne Muzeum Papiersw Wartociowych
Dzia3 Polskich Obligacji Paqstwowych

Świadectwo tymczasowe 6% Pożyczki Narodowej 1934 r.

Obligacje 6% Pożyczki Narodowej 1934 r.


·        Dyplom

·        Komitet Obywatelski Pożyczki Narodowej stwierdza, że Pani Grącka Julja spełniła obowiązek obywatelski

·        Włochy, dn 9.X.1933

·        I ratę uiszczono

·        Podpisano: Prezes, Sekretarz

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39