Wirtualne Muzeum Papiersw Wartociowych
Dzia3 Polskich Obligacji Paqstwowych

3,5% Bilet Skarbowy Generalnego Gubernatorstwa


·        Płatny 22 listopada 1946 r.

·        X transza

·        na dziesięć tysięcy (10.000) złotych

·        Ten bilet skarbowy na DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH będzie wykupiony w dniu 22 listopada 1946 roku według wartości nominalnej. Okaziciel otrzyma kapitał po przedłożeniu płatnego biletu skarbowego w jednym z Oddziałów Banku Emisyjnego w Polsce po jego sprawdzeniu. Roszczenie o zwrot kapitału przedawnia się po upływie 5 lat od dnia płatności biletu skarbowego. Bilet skarbowy jest oprocentowany na trzy i pół od sta w stosunku rocznym począwszy od dnia 22 listopada 1943 r. do dnia płatności. Wypłaty odsetek dokonują Oddziały Banku Emisyjnego w Polsce półrocznie z dołu za przedłożeniem półrocznych kuponów, dołączonych do biletu skarbowego. Kupony przedawniają się po upływie trzech lat od daty ich płatności.

·        Kraków, dnia 15 listopada 1943 r.

·        Podpisano: Rząd Generalnego Gubernatorstwa, Główny Wydział Finansowy – Prezydent.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39