Wirtualne Muzeum Papiersw Wartociowych
Dzia3 Polskich Obligacji Paqstwowych

6% Złoty Bon Skarbowy


·        Rzeczpospolita Polska, Ministerstwo Skarbu

·        Serja IA

·        Skarb Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 października 1923 r. wypłaci okazicielowi niniejszego Bonu dziesięć złotych w markach polskich podług przeciętnego kursu franka szwajcarskiego na Giełdach krajowych między 12 a 27 września 1923 r. włącznie, licząc 1 złoty równy 1 frankowi szwajcarskiemu.

·        Warszawa, 1 kwietnia 1923 r.

·        Podpisano: Minister Skarbu (W. Grabski), Komisja Kontroli Długów Państwa, Dyrektor Departamentu Kredytowego.


Bon niniejszy może być przedstawiony odo spłaty od dnia 1 października 1923 r. do dnia 31 marca 1924 r. w Centralnej Kasie Państwowej, Oddziałach Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej oraz ewentualnie innych instytucjach państwowych, publicznych i prywatnych upoważnionych przez Ministra Skarbu, poczynając zaś od dnia 1 kwietnia 1924 r. do dnia 1 kwietnia 1933 r. jedynie w Centralnej Kasie Państwowej.

Bon niniejszy może być przedstawiony do spłaty przed terminem płatności przy uiszczeniu podatków na warunkach, które ustali Minister Skarbu


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39