Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie


F

 

Fabryka Chemiczna dawniej Carl Scharff & Co S.A.
Katowice, 15 grudnia 1928
Akcja na okaziciela – 50.000 zł

Fabryka Stali Hrabia L. Broel-Plater w Bliżynie T.A.
Warszawa, 1898 r.
Akcya na okaziciela – 125 rubli w zł

Fabryka Sukna w Opatówku dawniej Fiedlera S.A.
II emisja, Warszawa 8 marca 1923 r.

10 akcji na okaziciela - 5000 mkp.

Fabryka Sukna w Opatówku dawniej Fiedlera S.A.
III emisja, Warszawa 1924 r.

2 akcje na okaziciela - 1000 mkp.
10 akcji na okaziciela - 5000 mkp.

Fabryka Szkła dawn. S. Reich i Ska S.A.
Zawiercie, 1 stycznia 1930 r.

Akcja na okaziciela – 100 zł
5 akcji na okaziciela – 500 zł

Fabryka Wyrobów Szamotowych i Fajansowych w Skawinie S.A.
Skawina, 1936.
50 akcji na okaziciela po 100 zł

FIRLEY, Lubelska Fabryka Portland-Cementu S.A.
Warszawa, grudzień 1925.
Akcja na okaziciela - 50 zł
5 akcji na okaziciela - 250 zł

FIRLEY, Zjednoczone Fabryki Portland-Cementu S.A.
Warszawa, II i III emisja, marzec 1928.
Akcja na okaziciela – 50 zł.
5 akcji na okaziciela – 250 zł.

FIRLEY, Zjednoczone Fabryki Portland-Cementu S.A.
Warszawa, 1938.
5 akcji na okaziciela – 500 zł

Flachswerke Wartheland AG
II emisja, Witaszyce, lipiec 1944 r.

Akcja imienna - 500 marek

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39