Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie


I

 

IGLOOPOL, Zjednoczone Zakłady Rolne, Przemysłowe i Handlowe S.A.
I emisja, Dębica 1 lipca 1989 r.
Akcja imienna - 50.000 zł
Akcja na okaziciela – 50.000 zł

IMPEX, Handlowa S.A. w Krakowie
Kraków, 18 grudnia 1920.

25 akcji po 140 mkp na okaziciela – 3500 mkp

IMPEX, Handlowa S.A. w Krakowie
Kraków, 1 lipca 1923.

100 akcji po 140 mkp na okaziciela – 14.000 mkp

INTER-AGO, Korporacja Finansowa S.A.
II emisja, Poznań 1990 r.
Akcja na okaziciela – 200.000 zł

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39