Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie


S

 

Sarniańska Huta Szklana S.A.
Warszawa, 30 października 1923 r.

100 akcji na okaziciela - 100.000 mkp.

SAVIMEX S.A.
Warszawa, 1989 r.
Akcja imienna – 1000 zł

SAVIMINŻ S.A.
Warszawa, 1989 r.
Akcja imienna – 1000 zł

SAVIMTOURS S.A.
Warszawa, 1989 r.
Akcja imienna – 1000 zł

Schon C. G., Zakłady Przemysłu Włókienniczego S.A.
Sosnowiec, 1920.
1 akcja na okaziciela – 1000 mkp.
5 akcji na okaziciela – 5000 mkp.

SCHWEIKERTA F.W., T.A. Wyrobów Wełnianych
Łódź, 1899 r.
Akcja na okaziciela – 500 rubli

Sierszańskie Zakłady Górnicze S.A.
Siersza, 18 maja 1929.
Akcja na okaziciela – 100 zł

SILESIA, Zakłady Górnicze S.A.
I emisja, Bielsko, 18 czerwca 1928 r.
Akcja na okaziciela - 10 zł
10 akcji na okaziciela - 100 zł

SILESIA, Zakłady Górnicze S.A.
II emisja, Bielsko, 28 listopada 1928 r.
Akcja na okaziciela - 10 zł

SILESIA, Zakłady Górnicze S.A.
Bielsko, 1 marca 1929 r.
Odcinek akcji na okaziciela - 1/10 akcji - 1 zł

Siła i Światło S.A.
Warszawa, 1925 r.
Akcja zwykła na okaziciela - 50 zł

Siła i Światło S.A.
Warszawa, 1935 r.
Akcja zwykła na okaziciela - 100 zł

SKIBA W. i WYPOREK A. S.A.
Warszawa, 1935 r.
2 akcje na okaziciela - 1000 zł
4 akcje na okaziciela - 2000 zł
10 akcyj na okaziciela - 5000 zł


Smarzyński J., Miłobędzki F. i Malewski J., Przemysłu Włókienniczego S.A.
VI emisja, Łódź, 1922 r.
Akcja na okaziciela – 500 mkp.
10 akcji na okaziciela – 5000 mkp.

Sobniow S.A.
Paryż, 1924.
Akcja na okaziciela – 100 franków.

Societe d’Enterprises Electriques en Pologne S.A.
Bruksela, listopad 1925
Akcja kapitałowa na 250 franków

Societe Generale d’Exploitations Electriques de Lodz et Extensions  S.A.
Bruksela, 8 grudnia 1927
Akcja kapitałowa na okaziciela - 500 franków
Akcja zwykła na okaziciela – bez określonej wartości nominalnej

SOCZEWKA, Papiernia S.A.
II emisja, Warszawa, 1928.

50 akcji na okaziciela - 1000 zł

Soie Artificiele de Myszków S.A.
Bruksela, 1912.
Akcja na okaziciela - 250 franków (kap. 3 mln)
Renaix, 1924.
Udział własnościowy na okaziciela bez określenia wartości (kap. 3,2 mln)
Renaix, 1924.
Udział własnościowy na okaziciela bez określenia wartości (kap. 4,2 mln)
Renaix, 1927.
Udział własnościowy na okaziciela bez określenia wartości (kap. 12,6 mln)
Renaix, 1929.
Udział własnościowy na okaziciela bez określenia wartości (kap. 25,6 mln)

Spies Petroleum Company, Limited
Londyn, 21 stycznia 1911.
Świadectwo na 5 akcji na okaziciela po 10 szylingów

Spiess Ludwik i Syn, Przemysłowo-Handlowe Zakłady Chemiczne S.A.
Warszawa, 1925. Akcja na okaziciela – 100 zł – I emisja

Spiess Ludwik i Syn, Przemysłowo-Handlowe Zakłady Chemiczne S.A.
Warszawa, 1929 r. Akcja na okaziciela – 100 zł – II emisja

SPÓJNIA, Hodowla Nasion Towarzystwo Akcyjne w Nochowie – pow. śremski
Nochowo, 15 grudnia 1927 Akcja na okaziciela - 100 zł

Spółka Stolarska w Poznaniu T.A.
Poznań, 2 czerwca 1925 r.
Akcja na okaziciela – 100 zł

Standard-Nobel w Polsce S.A.
V emisja, Warszawa, 14 marca 1936 Akcja na okaziciela - 100 zł

STEINHAGEN i SAENDER, Fabryki Papieru i Celulozy S.A.
Warszawa, 1 grudnia 1930 r.
1 akcja na okaziciela – 100 zł

Stowarzyszenie Mechaników Polskich z Ameryki S.A.
Warszawa, 1933 Akcja na okaziciela - 175 zł

STREM, Towrzystwo Zakładów Chemicznych S.A.
Warszawa, 1 kwietnia 1937 r.
Akcja na okaziciela - 100 zł

STRZYŻÓW, Spółka Akcyjna Cukrowni w Strzyżowie
Strzyżów, 1923. 5 akcji po 5000 mk. na okaziciela.

SVEA, Towarzystwo Handlowe S.A.
Warszawa, 1943 r.
10 akcji na okaziciela – 1000 zł

Syndykat Koszykarski S.A.
I emisja, Kraków, 15 listopada 1920 r.
Akcja na okaziciela – 500 mkp.

Syndykat Koszykarski S.A.
II emisja, Kraków, 3 czerwca 1921 r.
Akcja na okaziciela – 500 mkp.

Syndykat Koszykarski S.A.
III emisja, Kraków, 6 maja 1922 r.
Akcja na okaziciela – 500 mkp.

Syndykat Koszykarski S.A.
IV emisja, Kraków, 21 czerwca 1923.
Akcja na okaziciela - 500 mkp.

Syndykat Rolniczy Warszawski S.A.
Warszawa, 1923.

10 akcji na okaziciela – 10.000 mkp.

Syndykat Rolniczy Warszawski S.A.
Warszawa, 1925.

Akcja na okaziciela – 20 zł.

SZCZAKOWA, Fabryka Portland-Cementu w Ciężkowicach S.A.
Ciężkowice, 1 marca 1932 r.
Akcja na okaziciela - 100 zł
10 akcji na okaziciela - 1000 zł

Śląski Bank Eskontowy w Bielsku
IV emisja, Bielsko, 27 listopada 1919.

25 akcyi każda po 280 marek

Śląski Bank Eskontowy w Bielsku
VII emisja, Bielsko, 13 listopada 1921.

25 akcji każda po 280 marek

Śląskie Kopalnie i Cynkownie S.A.
Lipiny, 3 czerwca 1924 r.
Akcja zasadnicza - 100 zł
Akcja uprzywilejowana - 100 zł

Śląskie Kopalnie i Cynkownie S.A.
Lipiny, 10 grudnia 1926 r.
Akcja zasadnicza - 100 zł

Śląskie Kopalnie i Cynkownie S.A.
Lipiny, 10 listopada 1937 r.
Akcja zasadnicza - 100 zł

Śląskie Zakłady Elektryczne S.A.
Katowice, 1 kwietnia 1939
Akcja na okaziciela - 1000 zł

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39