Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie


W

 

Vacuum Oil Company S.A.
Czechowice, 1 stycznia 1930.
Dziesięć akcji na okaziciela – 5.000 zł.

VARSOVIA, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Warszawa, 4 czerwca 1920.
Świadectwo tymczasowe imienne – 250 mkp.

VARSOVIA, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Warszawa, 4 czerwca 1920.
Świadectwo tymczasowe na akcję - 250 mkp.

VITA, Towarzystwo Akcyjne Ubezpieczeń
Warszawa, 1928.
Akcja na okaziciela – 10 zł.

WARRANT, Spółka Akcyjna Składów Towarowych
Łódź, 30 kwietnia 1923.
5 akcji po 10.000 marek każda – I emisja
50 akcji po 10.000 marek każda – I emisja
1 akcja na 10.000 marek – II emisja

Warszawska Fabryka Biszkoptów Stanisław Fuchs S.A.
Warszawa, 1925.
Akcja na okaziciela - 100 zł

Warszawska Kinematograficzna S.A.
Warszawa, wrzesień 1930.
Akcja na okaziciela - 100 zł
10 akcyj na okaziciela - 1000 zł

Warszawska Spółka Akcyjna Budowy Parowozów
II emisja, Warszawa, 1 kwietnia 1921 r.
Akcja na okaziciela – 500 mkp

Warszawska Spółka Akcyjna Budowy Parowozów
I emisja, Warszawa, luty 1925.
Akcja na okaziciela - 25 zł
5 akcji na okaziciela - 125 zł
10 akcji na okaziciela - 250 zł

Warszawska Spółka Akcyjna Budowy Parowozów
II emisja, Warszawa, 1926 r.
Akcja na okaziciela - 25 zł.

Warszawska Spółka Akcyjna Budowy Parowozów
III emisja, Warszawa, styczeń 1929.
Akcja  imienna uprzywilejowana – 100 zł.

Warszawska Spółka Akcyjna Budowy Parowozów
III emisja, Warszawa, styczeń 1929.
Akcja na okaziciela – 100 zł

Warszawska Warrantowa S.A.
Warszawa, 1928.
Akcja na okaziciela - 25 zł

Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych, T-wo Akcyjne
Warszawa, 1929.
Akcja na okaziciela - 320 zł

Warszawskie Akcyjne Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości
I emisja, Warszawa, 1 stycznia 1926 r.
Akcja na okaziciela – 100 zł  

Warszawskie Akcyjne Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości
V emisja, Warszawa, 1 stycznia 1932 r.
Akcja na okaziciela – 100 zł

Warszawskie Towarzystwo Fabryk Cukru S.A.
III emisja, Warszawa, w kwietniu 1937.
Akcja na okaziciela - 100 zł
5 akcji na okaziciela - 500 zł
50 akcji na okaziciela - 5000 zł

Warszawskie Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych S.A.
Warszawa, grudzień 1929.
Akcja na okaziciela - 100 zł
5 akcji na okaziciela – 500 zł
10 akcji na okaziciela - 1000 zł
Akcja imienna – 100 zł
5 akcji imiennych – 500 zł

Warszawskie Towarzystwo Transportu i Żeglugi S.A.
V emisja, Warszawa, 1921.
Akcja na okaziciela - 250 mkp.
5 akcji na okaziciela po 250 mkp.
10 akcji na okaziciela po 250 mkp.

Warszawskie Towarzystwo Transportu i Żeglugi S.A.
VII emisja, Warszawa, 1923.
20 akcji po 250 marek na okaziciela.

Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Warszawa, 1931.
Akcja na okaziciela – 100 zł
5 akcji na okaziciela – 500 zł

WEICHSELMUHLEN, Papier- und Zellstoffwerke AG
Włocławek, kwiecień 1942 r.
Akcja na okaziciela – 1000 marek

Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich Spółka Akcyjna
Emisja B, Warszawa, 1925 Akcja na okaziciela – 50 zł

Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich Spółka Akcyjna
Emisja A, Warszawa, 1937
Akcja imienna - 100 zł
Emisja B, Warszawa, 1937 Akcja na okaziciela - 100 zł

Wielkopolska Wytwórnia Chemiczna T.A.
VI emisja, Poznań, 1 października 1923 r.

Akcja na okaziciela – 1000 mkp.

Wielkopolski Bank Rolniczy T.A.
III emisja, Poznań, 1921 r.

Akcja na okaziciela – 5000 mkp.

WILDT i S-ka, Fabryka Mydeł Toaletowych, Kosmetyków i Wyrobów Perfumeryjnych
I emisja, Warszawa 1921.

Akcja na okaziciela – 500 marek

WILDT i S-ka, Fabryka Mydeł Toaletowych, Kosmetyków i Wyrobów Perfumeryjnych
IV emisja, Warszawa 1923 r.

10 akcji na okaziciela – 5.000 mkp.
50 akcji na okaziciela – 25.000 mkp.

Wileński Bank Ziemski S.A.
Wilno, 1937 r.
Akcja na okaziciela – 150 zł
5 akcji na okaziciela – 750 zł

Wileński Dom Towarowo-Przemysłowy Bracia Jabłkowscy S.A.
Wilno, 1925 r.
Akcja na okaziciela – 10 zł

Włocławska Fabryka Papieru S.A.
Warszawa, 5 października 1926 r. 5 akcji na zł 50

WOLSKI M. i Ska, Spółka Akcyjna Fabryki Maszyn i Narzędzi Rolniczych w Lublinie
Lublin, 1929.
Pięć akcji na okaziciela po 100 zł

Wołyński Syndykat Handlowo-Rolniczy
9 października 1922 r.
Akcja imienna - 10.000 mkp

Wróblewski A. i S-ka, Przechowania i Transportowania Mebli i Towarów z Udzielaniem Pożyczek T.A.
Warszawa, 1911.
Akcja na okaziciela – 250 rubli

WULKAN, Warszawskie Towarzystwo Fabryk Wyrobów Metalowych i Emaljowanych S.A.
Warszawa, 1927.
4 akcje na okaziciela po 25 zł każda

WYSOKA, Towarzystwo Fabryk Portland-Cementu S.A.
Warszawa, 31 maja 1929 r.

Akcja na okaziciela - 100 zł
10 akcji na okaziciela - 1000 zł.

WYSOKA, Towarzystwo Fabryk Portland-Cementu S.A.
Warszawa, 14 stycznia 1931 r.

10 akcji na okaziciela - 1000 zł.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39