Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Polskich Miast i Przedsiębiorstw


W dziale tym umieszczono listy zastawne, obligacje komunalne oraz obligacje przedsiębiorstw polskich. Przyjęto następujące kryteria:
- siedziba emitenta znajduje się na ziemiach polskich (dawnych lub obecnych),
- siedziba emitenta jest za granicą, ale przedsiębiorstwo prowadziło działalność w Polsce.


Obligacje Komunalne i Listy Zastawne

Obligacje Przedsiębiorstw

o        125 rubli w złocie

·         Petroles de Boryslaw S.A.
5% Obligacja na okaziciela. Emisja styczeń 1920.

o        500 franków

·         Compagnie Franco-Polonaise de Chemins de Fer
Obligacja 6,5% na okaziciela
Paryż, 10 sierpnia 1931.

  • Vereinigte Oberschlesische Huttenwerke AG Gliwice
    4,5% Obligacja. Emisja maj 1940 r.
    • 1000 marek

  • Berghutte-Konzerns
    4% Obligacja. Cieszyn, Katowice, Chorzów, w czerwcu 1943.
    • 1000 RM


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski