Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Obligacji Komunalnych i Listów Zastawnych

 


Obligacje korporacyjne

 

Towarzystwo Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej
3% obligacja I emisji na okaziciela. Emisja 1860 r.

125 rubli w zł

Towarzystwo Kolei Dęblińsko-Dąbrowskiej
4,5% obligacja Warszawa, 2 stycznia 1882.

125 rubli met.

Towarzystwo Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej
4% obligacja VII emisji na okaziciela. Emisja 7 czerwca 1890 r.

125 rubli w zł

625 rubli w zł

Karola Ludwika, Cesarsko-Królewskia Uprzywilejowana Kolej Galicyjska.
4% zapis długu na okaziciela Wiedeń, 1 lipca 1890.

300 zł reńskich waluty austriackiej w srebrze

Towarzystwo Kolei Warszawsko - Wiedeńskiej.
4% Obligacja IX serii na okaziciela Warszawa, 1894.

125 rubli w złocie

Towarzystwo Łowickie Przetworów Chemicznych i Nawozów Sztucznych
5% obligacja na okaziciela. Warszawa, 1908 r.

250 rubli

Petroles de Boryslaw S.A.
5% Obligacja na okaziciela. Emisja styczeń 1920.

500 franków

Bank Ziemiański
6% Obligacja. Warszawa, 1 Października 1921 roku.

10.000 mkp.

Biskupstwo Warmińskie
7% Obligacja
Frombork, 1 października 1927 r.

500 guldenów
1000 guldenów

Compagnie Franco-Polonaise de Chemins de Fer
Obligacja 6,5% na okaziciela
Paryż, 10 sierpnia 1931.

1000 franków

Sp.Akc. Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich.
Obligacja 5% na okaziciela
Warszawa, sierpień 1934.

25 zł w złocie

Elektryczne Koleje Dojazdowe S.A.
Obligacja 6,5% na okaziciela
Warszawa, 1934.

200 belgów w złocie

Stowarzyszenie Mechaników Polskich z Ameryki S.A.
Obligacja 3,5% imienna
Warszawa, kwiecień 1938.

80 zł

Państwowy Bank Rolny
4,5% Obligacja Melioracyjna. Warszawa, 2 stycznia 1939 r.

1000 zł w zł

Hydrierwerke Politz AG
Obligacja 5% na okaziciela
Police, czerwiec 1939.

500 RM

1000 RM

FELDMUHLE, Papier- und Zellstoffwerke AG, Stettin-Odermunde
5% obligacja hipoteczna na okaziciela
Szczecin-Skolwin, luty 1940 r.

1000 RM

Vereinigte Oberschlesische Huttenwerke AG Gliwice
4,5% Obligacja. Emisja maj 1940 r.

1000 marek

Hydrierwerke Politz AG
Obligacja 4,5% na okaziciela
Szczecin-Police, czerwiec 1940.

500 RM
1000 RM

Hydrierwerke Politz AG
Obligacja 4,5% na okaziciela
Szczecin-Police, listopad 1940.

1000 RM

ZELLGARN AG, Litzmannstadt
4% obligacja imienna
Łódź, październik 1941 r.

500 RM

Oberschlesische Hydrierwerke AG
Obligacja 4% na okaziciela
Blachownia Śląska, grudzień 1942.

500 RM

1000 RM

Berghutte-Konzerns
4% Obligacja. Cieszyn, Katowice, Chorzów, w czerwcu 1943.

1000 RM

Oberschlesische Hydrierwerke AG
Obligacja 4% na okaziciela
Blachownia Śląska, czerwiec 1943.

500 RM
1000 RM

Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego "URSUS".
Obligacja z krótkim terminem realizacji
Warszawa, grudzień 1989.

10.000.000 zł

Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego "URSUS".
Obligacja z krótkim terminem realizacji
Warszawa, luty 1990.

10.000.000 zł

12.000.000 zł

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39