Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie


Emisje do roku 1918

 

Lwów-Czerniowce, Cesarsko Królewskie Uprzywilejowane Towarzystwo Kolei
Wiedeń, 1 listopada 1866 r.

Akcja na okaziciela - 200 zł reńskich w. a. w srebrze

Lwów-Czerniowce-Jassy, Cesarsko Królewskie Uprzywilejowane Towarzystwo Kolei
Wiedeń, 1 listopada 1868 r.

Akcja na okaziciela - 200 zł reńskich w. a. w srebrze

Towarzystwo Oryszewskiej Fabryki Cukru
Warszawa, 1877.

Akcja na okaziciela - 500 rubli

Fabryka Stali Hrabia L. Broel-Plater w Bliżynie T.A.
Warszawa, 1898 r.
Akcya na okaziciela – 125 rubli w zł

Południowo-Rosyjskie Dnieprzańskie Towarzystwo Metalurgiczne
Warszawa, 1898 r. Akcja na okaziciela – 250 rub.

Boulonneries et Trefileries de Varsovie (anc. est. M. Wolanowski) S.A.
I emisja, Bruksela, 4 maja 1899 r.
Akcja na okaziciela – 500 franków

SCHWEIKERTA F.W., T.A. Wyrobów Wełnianych
Łódź, 1899 r.
Akcja na okaziciela – 500 rubli

Tramways de Varsovie S.A.
Bruksela, 1899 r.
Akcja użytkowa bez określenia wartości nominalnej

Miniere & Industrielle S.A.
Verviers, 11 kwietnia 1905.
Akcja na okaziciela – 500 franków.

Zakłady Hohenlohego (Hohenlohe-Werke) S.A.
Wełnowiec, 20 maja 1905.
Akcja na okaziciela na 1000 marek

Petroles de Boryslaw S.A.
I emisja, Antwerpia, 23 maja 1905 r.
Akcja dywidendowa bez określenia wartości nominalnej na okaziciela – kap. 1 mln franków

Petroles de Boryslaw S.A.
Antwerpia, 17 marca 1906.
Akcja kapitałowa na 100 franków na okaziciela – kap. 2 mln franków

Towarzystwo Drogi Żelaznej Podjazdowej Piotrkowsko-Sulejowskiej
Warszawa, 1906.
Akcja na okaziciela – 100 rubli.

Zakłady Hohenlohego (Hohenlohe-Werke) S.A.
Wełnowiec, lipiec 1909.
Akcja na okaziciela na 1000 marek

GALICYA, Galicyjskie Towarzystwo Naftowe Akcyjne
Wiedeń, 1 lipca 1910 r.

Akcja na okaziciela – 200 koron.

J. K. Poznański, Tow. Akcyjne Wyrobów Bawełnianych w Łodzi
Łódź, 1910.

Akcja na okaziciela – 1000 rubli.

The Spies Petroleum Company, Limited
Londyn, 21 stycznia 1911.
Świadectwo na 5 akcji na okaziciela po 10 szylingów

Wróblewski A. i S-ka, Przechowania i Transportowania Mebli i Towarów z Udzielaniem Pożyczek T.A.
Warszawa, 1911.
Akcja na okaziciela – 250 rubli

Zakłady Hohenlohego (Hohenlohe-Werke) S.A.
Wełnowiec, październik 1911.
Akcja na okaziciela na 1000 marek

Soie Artificiele de Myszków S.A.
Bruksela, 1912.
Akcja na okaziciela - 250 franków (kapitał 3 mln)

Elektrizitatswerk Schlesien AG
8 emisja, Wrocław, 1 czerwca 1913 r.
Akcja na okaziciela – 1000 marek
10 emisja, Wrocław, 16 września 1913 r.
Akcja na okaziciela – 1000 marek

GALICYA, Galicyjskie Towarzystwo Naftowe Akcyjne
Wiedeń, 20 czerwca 1913 r.

Akcja na okaziciela – 200 koron.

Czernitzer Steinkohlen Bergbau AG
Wrocław, w kwietniu 1914 r.
Akcja na okaziciela – 1000 marek

LUBORAD, Czelekeńskich Ozokierytowo-Naftowych Kopalni T.A.
Warszawa, 1914.
5 akcji na 100 rubli każda - 500 rubli

Spółka Akcyjna Górnictwa i Przemysłu Naftowego
Wiedeń, 1 lutego 1917 r. Akcja na okaziciela – 200 koron

GOSŁAWICE, Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerji
Warszawa, 1917.
Akcja na okaziciela – 540 mkp.

Galicyjskie Akcyjne Zakłady Górnicze
Siersza, 4 maja 1918 r.

Akcja na okaziciela – 200 koron

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39