Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie


Emisje w roku 1922

 

Krośnieńska Nafta i Gaz Ziemny S.A.
Kraków, 11 stycznia 1922.

Akcja na okaziciela – 1000 mkp.
25 akcji na okaziciela – 25.000 mkp.

EKONOMJA, S.A. Gospodarstwa Krajowego
I emisja, Warszawa, 1922.

10 akcji na okaziciela – 50.000 mkp.
50 akcji na okaziciela – 250.000 mkp.

Bank Wschodni w Warszawie S.A.
Warszawa, 1922.
25 akcji na okaziciela – 12.500 mkp.

Bank Kredytowy w Warszawie
Warszawa, 1922.

5 akcji na okaziciela po 1000 mkp. każda
10 akcji na okaziciela po 1000 mkp. każda

Petroles de Malopolska S.A.
Paryż, 1922.
Akcja na okaziciela – 100 franków

GRANUM, Spółka Akcyjna Połączonych Krajowych Hodowli Nasion Selekcyjnych
6 lutego 1922.

Akcja imienna – 1000 mkp.
Akcja na okaziciela – 1000 mkp.

AGRICOLA, Towarzystwo dla Handlu, Produkcji i Selekcji Nasion S.A.
II emisja, 1922 r.

10 akcji na okaziciela – 10.000 mkp.

KILOF, Przedsiębiorstwo Robót Publicznych S.A.
Kraków, 20 lutego 1922 r.
Akcja na okaziciela – 500 mkp.

Bank Narodowy dla Rozwoju Polskiego Przemysłu, Rzemiosł i Handlu S.A.
II emisja, Warszawa, 1922.
Akcja na okaziciela – 500 mkp.
5 akcji na okaziciela - 2.500 mkp.
20 akcji na okaziciela – 10.000 mkp.

Elektrizitatswerk Schlesien AG
57 emisja, Wrocław, luty 1922 r.
Akcja na okaziciela – 1000 marek
83 emisja, Wrocław, wrzesień 1922 r.
Akcja na okaziciela – 1000 marek

Tartak we Wrześni T.A.
Września, marzec 1922.
1 akcja na okaziciela - 1000 marek

Przemysł i Eksport Leśny S.A.
Warszawa, 1922 r.
25 akcji na okaziciela po 1000 mkp. – III emisja

Zakłady Przędzalniczo-Tkackie w Krośnie S.A.
II emisja, Lwów, 30 kwietnia 1922 r.
Akcja na okaziciela – 500 mkp.
5 akcji na okaziciela – 2.500 mkp.

Syndykat Koszykarski S.A.
III emisja, Kraków, 6 maja 1922 r.
Akcja na okaziciela – 500 mkp.

Bank Przemysłowców T.A.
II emisja, Poznań, 1922 r.
Akcja na okaziciela – 1000 mkp.

TKANINA S.A.
Poznań, 20 czerwca 1922 r.
Akcja na okaziciela - 20000 mkp.

Bank Austro-Polski S.A.
Wiedeń, 5 lipca 1922.
100 akcji na okaziciela po 400 koron każda

Bank dla Handlu i Przemysłu w Warszawie
VIII emisja, Warszawa, 1922.
1 akcja na okaziciela – 540 mkp.

Pomorska Fabryka Kapeluszy T.A.
Wąbrzeźno, 1922.
Akcja na okaziciela po 1000 mkp

OKO Centralna Europejska Wytwórnia Kinematografu Amatorskiego inż. Prószyńskiego S.A.
Warszawa, 17 sierpnia 1922.
Akcja na 1000 marek polskich
10 akcji po 1000 marek polskich
100 akcji po 1000 marek polskich

Wołyński Syndykat Handlowo-Rolniczy
9 października 1922 r.
Akcja imienna - 10.000 mkp

POLONIA, Towarzystwo Akcyjne Ubezpieczeń
I emisja, Warszawa, 30 grudnia 1922.
Akcja imienna - 1000 marek

POLONIA, Towarzystwo Akcyjne Ubezpieczeń
II emisja, Warszawa, 30 grudnia 1922.
5 akcji imiennych po 1000 marek
10 akcji imiennych po 1000 marek

Bank Polskich Kupców i Przemysłowców Chrześcijan w Łodzi S.A.
IV emisja, Łódź, 1922.
10 akcji imiennych po 500 marek
20 akcji imiennych po 500 marek

Polsko Bałtyckie T-wo Handlowe i Transportowe S.A.
Warszawa, 1922.
25 akcji po 1000 m.p. na okaziciela

Polsko Bałtyckie T-wo Handlowe i Transportowe S.A.
VI emisja, Warszawa, 1922.
10 akcji po 1000 m.p. na okaziciela
25 akcji po 1000 mkp. na okaziciela

Polski Przemysł Korkowy S.A.
Warszawa, 1922 r.
10 akcji na okaziciela – 5000 mkp

LECHITA, Polskie Towarzystwo Naftowe S.A.
1922.
25 akcji na okaziciela – 12.500 mkp.

Polska Centrala Handlowa S.A.
III emisja, Warszawa, 1922 r.
Akcja na okaziciela – 500 mkp.

Smarzyński J., Miłobędzki F. i Malewski J., Przemysłu Włókienniczego S.A.
VI emisja, Łódź, 1922 r.
Akcja na okaziciela – 500 mkp.
10 akcji na okaziciela – 5000 mkp.

Polskie Towarzystwo Elektryczne S.A.
Warszawa, V emisja, 1922.

Akcja na okaziciela – 350 mkp.

Przemysł Chemiczny w Polsce S.A.
V emisja, Zgierz, 1922 r.
Akcja na okaziciela - 1000 mkp.
5 akcji na okaziciela - 5000 mkp.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39