Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie


Emisje w roku 1924

 

Len w Toruniu T.A.
II emisja, Toruń-Mokre, 5 lutego 1924 r.

Akcja na okaziciela – 10.000 mkp

Młyn w Miasteczku T.A.
I emisja, Poznań, luty 1924 r.

Akcja na okaziciela – 10.000 mkp

GALICJA, Galicyjskie Towarzystwo Naftowe S.A.
Drohobycz, 28 lutego 1924 r.

Akcja na okaziciela – 238 mkp.
10 akcji na okaziciela - 2380 mkp.

KOPROWSKI Paweł i Spółka, Dom Handlowy S.A.
I emisja, Warszawa, 1924.

Akcja  na okaziciela – 100 zł.

Petroles de Zwor S.A.
Antwerpia, 5 kwietnia 1924 r.

Akcja kapitałowa na okaziciela – 100 franków
Akcja założycielska bez określenia wartości nominalnej

Soie Artificiele de Myszków S.A.
Renaix, 1924.
Udział własnościowy na okaziciela bez określenia wartości (kapitał 3,2 mln)

Zakłady Przędzalniczo-Tkackie w Krośnie S.A.
VI emisja, Lwów, 30 kwietnia 1924 r. Akcja na okaziciela – 500 mkp.

Śląskie Kopalnie i Cynkownie S.A.
Lipiny, 3 czerwca 1924 r.
Akcja zasadnicza - 100 zł
Akcja uprzywilejowana - 100 zł

H. Cegielski T.A.
Poznań, 1 listopada 1924 r.
Akcja na okaziciela - 50 zł

Tramways Suburbains et Vicinaux de Varsovie S.A.
Bruksela, 1924 
Udział na okaziciela bez określenia wartości nominalnej

Soie Artificiele de Myszków S.A.
Renaix, 1924.
Udział własnościowy na okaziciela bez określenia wartości (kapitał 4,2 mln)

Fabryka Sukna w Opatówku dawniej Fiedlera S.A.
III emisja, Warszawa 1924.

2 akcje na okaziciela - 1000 mkp.
10 akcji na okaziciela - 5000 mkp.

Przemysł Terpentynowy w Polsce S.A. w Warszawie
III emisja, Warszawa 1924.
Akcja na 10.000 Mkp.

Sobniow S.A.
Paryż, 1924.
Akcja na okaziciela – 100 franków.

Łódzkie Wązkotorowe Elektryczne Koleje Dojazdowe T.A.
Łódź, 1924 r.
Akcja na okaziciela – 266 zł – I emisja
Akcja na okaziciela – 266 zł – II emisja

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39