Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie


Emisje w roku 1926

 

Warszawskie Akcyjne Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości
I emisja, Warszawa, 1 stycznia 1926 r.
Akcja na okaziciela – 100 zł

NAFTA S.A.
Lwów, 2 marca 1926 r.

Akcja na okaziciela - 30 zł
10 akcji na okaziciela - 300 zł

OIKOS Związkowe Zakłady Przemysłu i Budownictwa Drzewnego S.A.
Lwów, 1 maja 1926.
Akcja na okaziciela – 100 zł

Przetwórnia Wosku w Polsce w Zawierciu S.A.
Zawiercie, 26 czerwca 1926.
1 Akcja na okaziciela – 1000 zł

Drzewnego Przemysłu i Handlu, S.A.
1926 r. 5 akcyj na zł 50

Kolej Elektryczna Łódzka S.A.
Łódź, 1926.
Akcja wartości nominalnej 700 zł

Towarzystwo Przemysłu Metalowego K. Rudzki i S-ka S.A.
Warszawa, 1926.
Akcja na okaziciela – 50 zł
Warszawa, 1926. 5 akcji na okaziciela – 250 zł

Polskie Towarzystwo Elektryczne S.A.
Warszawa, 1926.
Akcja na 30 zł
5 akcji na 150 zł

LECHIA, dawniej Kujawski, Milewski i S-ka S.A.
Lublin, 15 lipca 1926.
5 akcji na okaziciela - 50 zł

LECHIA, dawniej Kujawski, Milewski i S-ka S.A.
II emisja, Lublin, 15 lipca 1926 r.
5 akcji imiennych – 50 zł

PRZEZORNOŚĆ, Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
II emisja, 1926 r.
Akcja na okaziciela - 25 zł

Akcyjny Bank Hipoteczny S.A.
Lwów, 2 września 1926 r.

Akcja na okaziciela – 100 zł.
5 akcyj na okaziciela - 500 zł.

Bank Dyskontowy Warszawski
Warszawa, 30 września 1926.
Akcja na okaziciela – 100 zł.

Włocławska Fabryka Papieru S.A.
Warszawa, 5 października 1926 r. 5 akcji na zł 50

Elektrizitatswerk Schlesien AG
Wrocław, październik 1926 r.

Akcja na okaziciela – 100 marek
Akcja na okaziciela – 1000 marek

Śląskie Kopalnie i Cynkownie S.A.
Lipiny, 10 grudnia 1926 r.
Akcja zasadnicza - 100 zł

Fabryka Maszyn i Odlewnia „Orthwein, Karasiński i S-ka” S.A.
Warszawa, 31 grudnia 1926.
Akcja na okaziciela - 25 zł

Towarzystwo Ubezpieczeń PORT S.A.
Warszawa, 1926.
10 akcji na okaziciela - 100 zł

Fabryka Chemiczna i Huta Szklana KIJEWSKI, SCHOLTZE i S-ka S.A.
Warszawa, 1926.
Akcja  na okaziciela – 100 zł.

Centrala Rolników w Poznaniu S.A.
Poznań, 1926.
Akcja na okaziciela – 100 zł.

Towarzystwo Starachowickich Zakładów Górniczych S.A.
Warszawa, 1926 r.
Akcja na okaziciela - 50 zł

Warszawska Spółka Akcyjna Budowy Parowozów
II emisja, Warszawa, 1926 r.
Akcja na okaziciela - 25 zł.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39